"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kategori: Kıyamet ve Alâmetleri

Kıyamet ve Ahiret

Kıyamet ve Ahiret

Hamd,  zâtının  ebedî  olduğunu bildiren  Allahü  Teâlâya  olsun. Kendisinden başka  bütün  varlıkların yok olmalarını diledi. Kâfirleri  ve günâhkârları kabir  azâbı  ile cezâlandıracakdır. Kullarının dünyâ  ve ahiret  saadetine kavuşmaları için Peygamberleri vasıtası ile emirlerini ve yasaklarını bildirdi. Kullarının ahirette azap veya mükafat görmelerini dünyadaki yaptıkları birkaç günlük amellerine  bağladı.  Âhiret yoluna  girip, rızasına  kavuşmayı,  seçtiği ve sevdiği kullarına kolay eyledi.

Yorum Bırak

DÂBBETÜ`L-ARZ

DÂBBETÜ`L-ARZ 

dabbetul-arzYer hayvanı, kıyametin büyük alametlerinden biri. 
Debb ve debîb; hafif yürüme ve debelenme demektir. Hayvanlar ve çoğunlukla haşereler için kullanılır. Içkinin bedene yayılması ve bir çürüklüğün etrafına sirayeti gibi hareketi gözle görülmeyen şeyler için de kullanılır. Dâbbe de debelenen, hareket eden demektir. Şu halde tren, otomobil, bisiklet vb. şeylere lügate göre dâbbe denebilirse de ıstılahta daha çok hayvanlar için kullanılır. 
“Allah bütün canlıları (her dâbbeyi) sudan yaratmıştır.

Yorum Bırak

Sırat Köprüsü

Sırat Köprüsü

sirat_kopruKıldan ince ve kılıçtan keskindir. Uzunluğu üç bin yıllık yoldur. Bin yıl yokuş, bin yıl düz ve bin yıl iniştir. Sırat köprüsü Cehennem üzerine kurulup, mahşer halkının hepsi onun üzerinden geçip giderler. Kimi şimşek gibi, kimi ok gibi, kimi, koşan at gibi geçerler.  Kimi günahlarını yüklenmiş yürür, kimi Cehenneme düşüp yanar, Cehennem mü’minlere, “Ey mü’min çabuk geç ki, gerçekte senin nûr’un ateşimi söndürüyor”, diye feryâd eder. Mü’minler selâmetle Sıratı geçer, Kevser Havuzundan içerler. Onda Gusl edip, ayıp ve noksanlardan temizlenirler. Cennete girip mertebelerine göre makamlarını bulup sonsuz olarak zevk ve safâ içinde kalırlar. Çünkü Cennet ehli gâh çeşitli nimetlerden lezzet alırlar, gâh Allahü Teâlâ’yı görmekle mest ve hayran olurlar. Gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, hatırlara gelmeyen, güzelliklere kavuşurlar. Cennet ile Cehennemin arasında kale duvarı gibi burçları ve yüksek mazgalları olan büyük bir sur vardır.

Yorum Bırak

Kıyamet ve Alâmetleri II.Bölüm

Kıyamet ve Alâmetleri

II.Bölüm

kiyametErzurumlu Hakkı İbrahim,  Marifetname adlı eserinde dördüncü fasılın beşinci bölümünde Sûr’un üçüncü üfürülüşünü, ölülerin dirilmesini, haşri, amel ddefterlerini, hesabı, mizanı, Sırat ve A’raf’ı kısaca bildirir.

Ey aziz! Ehl-i tefsir ve ehl-i hadîs ittifak etmişlerdir ki, Hakk Teâlâ yeryüzünü şiddetli bir rüzgar ile dümdüz edip Şam sahrası hizasında yüzbin yeryüzü kadar genişliğinde mahşer yerini yapar. Sonra Arş-ı A’zam’ın altında bulunan Hayat Denizi’nden kırk gün hiç durmadan insan menisi gibi, bu dünyaya yağmur yağar, bütün yeryüzü deniz gibi dolduğu zaman çamur tabakasında toprak olan bütün insan ve hayvan cesetleri o yağmuru çekip bütün organları bir araya gelerek

Yorum Bırak

Kıyamet ve Alâmetleri

Kıyamet ve Alâmetleri

kiyametinErzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri,  Marifetname adlı eserinde dördüncü fasılın  dördüncü bölümünde  Kıyamet alâmetlerini, Sûrun üfürülmesini, zelzele ve insanların korkudan darmadağın oluşlarını, mahlûkların helâk olmasını, göklerin harab olmasını bildirir.

Ey aziz! Hâdis âlimleri ittifak ile şöyle bildirmişlerdir. Kıyamet işaretleri ve kıyamet alâmetleri iki türlüdür:

1-    Gizli Alâmetler

2-    Açık Alâmetler

Yorum Bırak