32 FARZ

32 Farz

32 FARZ 1 İlim SaatiI) İmanın Farzları 6’dır;
1) Amentü Billâhi, (Allah’ın varlığına ve birliğine inanma.)
2) Ve Melâiketihî,  (Allah’ın meleklerine inanma)
3) Ve Kütübihî,  (Allah’ın kitaplarına inanma)
4) Ve Rusülihî,  (Allah’ın peygamberlerine inanma)
5) Vel-yevm-il ahiri, (Ahiret gününe inanma)
6) Ve Bi’l-kaderi hayrihî ve şerrihî minallâhi Teâlâ. (Kaza ve kaderin, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inanma)

II) Namazın Farzları 12’dir;

Altısı Erkân (içinden) dir:
1) İftitâh tekbiri,
2) Kıyâm,
3) Kırâat,
4) Rükû,
5) Sucûd,
6) Ka’de-i Ahîre’dir.

Altısı Şart (dışında) dır:

1) Hadesten Tahâret,
2) Necasetten Tahâret,
3) Setr-i avret
4) Kıbleye dönme,
5) Vakit,
6) Niyet etmektir.

III) İslamın Farzları 5’dir;

1) Şehâdet getirmek,
2) Namaz kılmak,
3) Oruç Tutmak,
4) Zekât vermek,
5) Hac etmek.

IV) Abdestin Farzları 4’dür;

1) Yüzünü yıkamak,
2) Kolları yıkamak,
3) Başını mesh etmek,
4) Ayaklarını yıkamak.

V) Guslün Farzları 3’dür;

1) Ağzını yıkamak,
2) Burnunun içini yıkamak,
3) Bütün bedenini yıkamak.

VI) Teyemmümün Farzları 2’dir;

1) Niyet etmek.
2) İki defa darb

Mehmed Zahid Kotku

iman, İmanın Farzları,Teyemmümün Farzları, Guslün Farzları, Abdestin Farzları, İslamın Farzları, Namazın Farzları, Teyemmüm, Abdest, islam, namaz, farz, 32 farz, 

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir