Kategori: Kabir Hayatı ve Ölüm

Ölümün Duyurulması

Ölümün Duyurulması Son nefesini vermiş olan Müslümana yapılacak ilk hizmet, “İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciün” dedikten sonra durumun derhal yakınlarına, komşulara ve ilgili mercilere bildirilmesidir. Ölüm olayı gerçekleştikten sonra bunu, çevreye ve ölünün sevenlerine, ev sahiplerine, cenazenin çabuk kaldırılmasını, namazın kalabalık bir topluluk tarafından kılınmasını sağlamak ve insanlara ölümü hatırlatması açısından duyurulmasında bir sakınca

Ölüyü Son Bir Kez Öpmek

Ölüyü Son Bir Kez Öpmek Ölen bir mümini, defnedilmeden önce son bir kez öpmek câizdir. Hz. Aişe [radıyallahu anhâ] demiştir ki: “Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem] vefat etmiş olan Osman b. Maz‘ûn’un [radıyallahu anh] yanına girdi, yüzünü açtı, sonra onu öptü ve ağladı. Hatta ben göz yaşlarının yanağına akmakta olduğunu gördüm.” (Ebû Davud, Cenâiz, 36.) Hz. Ebü

Resülullah’ın Muâz b. Cebel’e Mektubu

Resülullah’ın Muâz b. Cebel’e Mektubu Muâz b. Cebel’den [radıyallahu anh] gelen bir rivayette şöyle anlatmıştır: “Bir oğlum vardı ve ölmüştü. Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem] bana bir mektup gönderdi; şöyle diyordu: “Allah Resülü Muhammed’den [sallallahu aleyhi vesellem] Muâz b. Cebel’e Allah’ın selâmı üzerine olsun. Kendisinden başka hiçbir ilâhın bulunmadığı Allah’a hamdediyorum: Allah [celle celâluhü] başına gelen

Ölüm Sırasında Yapılacak İşler

Ölüm Sırasında Yapılacak İşler Ölenin acısına sabretmek Hiç şüphesiz ölüm, geride kalanları üzüntü içinde bırakan bir hadisedir. Şayet ölen kişi, aile fertlerinden biriyse bu, acı ve üzüntüyü daha da artırmaktadır. Bir mümin imanının gereği olarak kendisine ulaşan bu tür haber ve olaylara karşı sabırlı olmalıdır. Nitekim yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’de insanın benzer acı ve üzüntülerle imtihan

Şehitliğe Benzer Güzel Ölümler

Şehitliğe Benzer Güzel Ölümler 1. Son nefesi kelime-i şehadeti söyleyerek vermek. Hadis-i şerifte, “Kimin son sözü ‘lâ ilâhe illallah’ olursa o kişi cennete girer” buyrulmuştur. (Ebü Davud, Cenâiz, 16.) Muâz b. Cebel’den (radıyallahu anh.)j rivayet edilen bir hadiste de Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Ölürken Allah’tan başka ilâh olmadığına ve benim Allah’ın resülü olduğuma şahadet eden bir