Cinlerin Yaşadığı Yerler

     Bazı cinler evlerde insanlarla beraber yaşarlar ki, bunlara ‘’Ammar’’ denir. Bazılarıda hamamlarda, kabirlerde, pis yerlerde ve deve ahırlarında yaşarlar. Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) bu yerlerde namaz kılmayı yasaklamıştır. Şimdi vereceğimiz hadiste de, müşrik cinlerin dağlar ile denizler arasında, Müslümanlarının ise köy ve dağlara yerleşip, oraları mesken edindikleri anlatılmaktadır.
Sahabeden birisi şöyle anlatıyor:
‘’ Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) defi hacet için bizden ayrıldı. Ben ona su götürdüm. Yanında bazı adamların gürültü çıkararak konuştuklarını gördüm. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)’e ne olduğunu sordum. Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem):
‘’ Müslüman cinlerle müşrik cinler arasında ihtilaf çıktı. Kendilerini yerleştirmemi istediler. Bunun üzerine Müslümanları köy ve dağlara, müşrikleri de dağlarla denizler arasına yerleştirdim’’dedi.(Ebu Naim)
Ademoğlunun kalpleri de cinlerin meskenlerindendir. Birgün Osman İbn-i Ebil-As (radiyallahu anh) Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)’e gelerek, Kur’an’ unutmasından şikayet etti. Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) eliyle onun kalbine vurdu ve:
-‘’ Ey şeytan! Osman’ ın kalbinden çık’’ buyurdu. Osman İbni Ebil-As, o günden sonra Kur’an’ı hiç unutmadığını söyledi.(Delail-ün Nübüvve)
Bu şeytana da ‘’Hinzap’’ denir.
Enes (radiyallahu anh) rivayet ediyor:
‘’ Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) helaya gireceği vakit;’’ Allahümme inni euzubike minel hubsi ve’l-habais’’ derdi.(Buhari, Müslim, Ebu Davut, Tirmizi, Nesei)
İnsanların helaya ve hamama girmeden evvel, Allah’a sığınması, sonra girmesi gerekir. Helaya girdikten sonra aklına gelirse, dilini kıpırdatmadan içinden söyleyebilir. Aksi takdirde şeytanlar insanların avrat yerlerini görür ve bakarlar. Şerlerinden Allah’a sığınırız.

CİNLERİ EVDEN UZAKLAŞTIRMAK
Cinler, bazen evlerde gözükerek, bazen de ev halkına eziyet ederek rahatsız ederler. Hatta evin içine pislik dahi atarlar. Bunu bir evde kendi gözümle müşahede ettim. Bazen evde beş kişilik yemek pişer, on kişi yiyormuş gibi çabuk biter. Bazen de evde üç dört kişi olduğu halde, on kişi varmış gibi fazla ses çıkar.
Saydığımız bu evler ya kimsesiz evlerdir ki, cinler orada mesken kurarlar, yahutta içindeki insanlar islamı yaşamadıkları için şeytan evin malından, evladından ve hanımından istifade eder, ortak olur. Allah’ u Teala Kur’an-ı Mecid’ inde mealen:
‘’ Onlara mallarında ve evlatlarında ortak ol’’ buyurmaktadır. İnsan İslamdan uzaklaşınca bu ortaklık her zaman olabilir. Allah’a sığınırız.
Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem):
‘’ Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz’’ buyurmaktadır.( Müslim) Namaz kılınmayan, Kur’an okunmayan ev mezar gibi olmuştur. Bu eve şeytanlar da, cinler de rahatça girip cirit atarlar. Böyle bir evden cinler uzaklaştırılmak istendiği zaman, o cinlere evi terketmeleri için üç gün mühlet verilir. Evden gitmeleri ve ev halkından kimseye gözükmemeleri istenir.

Tags:
4 Comments

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir