Cinlerin Varlığı ve Onları Çeşitli Şekillerde Görmek

Cinlerin varlığı Kur’an ve sünnet ile sabittir. Kur’an-ı Kerim’de cinler bakında bir sûre nazil olmuştur. Sahih hadisler ve tevatür derecesindeki kuvvetli haberler ile cinnin varlığı sabittir. Cinnin varlığını inkar eden, bilinen Kur’an’ı inkar etmiş olacağından, islam milletinden çıkar. Allah’a sığınırız.

Fakat, “cinler görülür mü, görülmez mi.” Bunu da anlayıp bilmek lazım, imam-ı Şafii (r. aleyh), “kim ben cin gördüm derse, onun şehadetini iptal ederiz” buyuruyorlar. Çünkü bu söz Allah (c.c.)’ın şu kavline terstir. “Muhakkak O (Şeytan) ve kabilesi, sizi kendilerini göremeyeceğiniz yerlerden görürler.” 1-Araf:

Bu ayet delildir ki, cinlerin hakikatleri görülmez, ancak temessül ederlerse görülebilirler. Ekseriyetle siyah köpek veya kedi, inek, deve, koyun, akrep, yılan ve insan şeklinde görülebilirler.

Cinler yerine göre ammar, ervah, şeytan, ifrit gibi isimler de alırlar. Cinnin insan şeklinde gözüktüğü ayet ve hadis ile sabittir. Nitekim Bedir savaşına çıkarken, şeytanın Sürake b. Malik suretinde Kureyşliler’e geldiği ve “ben sizin dostunuzum” dediğini Allah-u Teâlâ Kur’an-ı Kerim’inde haber veriyor. Peygamberimizi ortadan kaldırmak için toplananlara şeytan, necidli bir ihtiyar şeklinde geldi.

Ebu Hüreyre’den rivayet olunan bir hadiste Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor ki; “Namazımı bozmak için dün bana bir ifrit musallat oldu. Allah’ın bana imkân vermesi ile onu yakaladım. Şu mescidin direklerinden birine bağlamayı murad ettim. Tâ ki sabah hepiniz göresiniz. Sonra Süleyman (a.s.)’ın duası aklıma geldi. O “Yarabbi bana bir mülk ver ki, benden sonra kimseye verme” demişti. Ve Allah onu benden perişan bir şekilde defetti.”Sahihi Buhari.

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor. “Bir gün namaz kılarken şeytan bana musallat oldu. Onu yakaladım ve boğazını elimle sıktım ve ağzından akan ıslaklığı hissettim.”

Cinlerin hakikatini göremeyiz. Eğer insan veya hayvan şeklinde gözükürlerse görebiliriz. Bu halde latif değil, maddi cisimdir. Çünkü latif olan şey bağlanmaz, el ile öldürülemez. Yukarıdaki hadisler, cisim haline girdiklerine delildir. Bunlar gibi çok deliller daha vardır. Biz burada bu kadarı ile yetindik.

Cinler üç sınıftır. 1. Kanatları vardır, kuş gibi havada uçarlar. 2. Yılan, akrep ve yer hayvanları (haşarat) şeklindedirler, 3. Diğer bir sınıf ki onlara hesap ve ceza vadı r.

Ibn-i Abbas (r.a.)’dan rivayet ediliyor; “Yılanları Allah (c.c.) o şekle sokmuştur, onlar aslen cin idiler. Ben-i İsrail’deki bazı insanların maymun ve hınzır olduğu gibi.” Peygamber efendimiz bazı sahabiye “Medine’de bir grup cin müslüman oldular. Evlerde görünen birine kim rastlarsa, üç defa kendisine ihtarda bulunsun kaybolmaz bir daha zahir olursa öldürsün, çünkü ihtardan sonra çıkan ya şeytan, yada kâfir bir cindir.” buyurmuştur.(Buhari) Yine Efendimiz (s.a.v.) “her siyah köpeği öldürün” buyurmuştur. (Ebu Davud).

İbn-i Zübeyr iki karış uzunluğundaki bir adam gördü ve nesin, kimsin diye sordu. O da, “ben cin’im” dedi. Kamçısı ile ona bir vurdu. O kişi kaçıp giti.(Akamü’l Mercan).

Tags:
7 Comments

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir