Allah’a İnanıyorum

Allah’a İnanıyorum

Kâinatı Allah Yarattı

Allah a İnanıyorum
Allah

Gördüğümüz ve bildiğimiz ne varsa hepsinin yaratıcısı Allah’tır. Rabbimiz önce kâinatı yaratmıştır. Gökleri, yıldızları, ayı, güneşi yaratan, hepsine bir yörünge belirleyen Allah’tır. Rabbimiz, böylece gecenin ve gündüzün oluşmasını, mevsimlerin değişmesini sağlamış, bizim yaşamamız için en uygun ortamı oluşturmuştur.

Dünyanın güneşe olan uzaklığı da bir ölçüye göre yaratılmıştır. Eğer güneş dünyamıza çok yakın olsaydı dünyamız yanıp kül olabilirdi. Çok uzak olsaydı bu defa da canlılar donabilir.

Yeryüzünü yaratan da Yüce Rabbimizdir.. Rabbimiz toprağı, suyu, ateşi, ağaçları, hayvanları, nehirleri, ormanları, dağları, kısacası insanın ihtiyaçlarını karşılayacak bütün varlıkları mükemmel bir uyum içinde yaratmıştır.

İnsanı Yoktan Var Etti

Sonra Yüce Yaradan, dünyada yaşayacak en değerli varlık olan insanı yaratmıştır. İnsan çok özel yaratılmıştır. Diğer canlılardan farklıdır. Aklı ve iradesi vardır. Duygu sahibidir. Düşünebilir, konuşabilir.

Yüce Rabbimizin bu kâinattaki en sevdiği ve en çok değer verdiği varlık insandır. Yerde ve gökte var olan bütün güzellikler insanın emrine verilmiştir. Canlı cansız bütün varlıklar insana emanet edilmiştir. Bitkiler ve hayvanlar onun hizmetine sunulmuştur. Yeter ki, iyi bir hayat yaşasın ve daima iyilik yapsın…

Peygamberleri Gönderdi

İnsan doğar, adım adım büyür, gelişir ve zamanla yaşlanır. Gün gelir ölür ve böylece dünya hayatını tamamlar. Diğer canlılardan farklı olarak Rabbimizin ona verdiği akılla kendi hayatına yön verir. Ama sadece aklını ve gücünü kullanmak insanı her zaman mutluluğa ulaştıramaz. İnsanın iyiyle kötüyü, güzelle çirkini, doğruyla yanlışı birbirinden ayırt edebilmek için bir yol göstericiye ihtiyacı vardır. İşte bu yol gösterici, peygamberlerdir.

Yüce Yaradan Rabbimiz, insanları çok sevdiği, onların iyi ve güzel davranışlarda bulunmalarını istediği için peygamberler göndermiştir. Peygamberler bizlere nasıl yaşamamız gerektiğini öğretmişlerdir. Bizler de peygamberleri örnek alıp onlar gibi davranarak dünyada ve âhirette mutluluğa ulaşırız.

Allah'a İnanıyorum 1 İlim Saati

Allah, peygamber, iman,inanç, kainat, yaratıcı, dünya, irade, Allah inancı, canlı varlıklar, cansız varlıklar, gece gündüz,

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir