Kitaplara İman

Kitaplara İman

Kitaplara İman: Bizi çok seven Rabbimiz, dünyada da âhirette de mutlu olmamızı ister. Bize mutlu olmanın yollarını öğreten kitapları da bu sebeple göndermiştir. Allah’ın emir ve yasaklarından oluşan, bize geçmişimizi ve öldükten sonra yaşayacaklarımızı anlatan bu kitaplara “ilâhî kitaplar” denir.

Allah tarafından insanlara, peygamberler aracılığı ile dört büyük kitap gönderilmiştir. Bunlar; Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an-ı Kerim’dir. Tevrat, Hazreti Musa’ya; Zebur, Hazreti Davud’a; İncil, Hazreti İsa’ya indirilmiştir. Kitabımız Kur’an-ı Kerim ise, Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed’e (s.a.s) gönderilmiştir. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim, tek harfi bile değişmeden bize kadar ulaşmıştır. O, dünyanın son gününe kadar bütün insanlığın hayat rehberidir. Allah, Kur’an-ı Kerim’den sonra başka bir kitap
göndermeyecektir

Kur-ân’ı Kerim Allah’ın insanlara gönderdiği son kitaptır. İçindeki bilgiler bütün insanlar için geçerlidir. Okunması ve ezberlenmesi ibadettir. Dili Arapça’dır

“Yaratan Rabbinin Adıyla Oku!”

Kur’an-ı Kerim bir defada ciltli bir kitap olarak Peygamberimize gelmedi. Vahiy meleği Cebrail onu bölümler halinde Peygamberimize getirdi. Hepsinin tamamlanması toplam 23 yıl sürdü.

Kur’an-ı Kerim, 610 yılı Ramazan ayında indirilmeye başlandı. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı geceye “Kadir Gecesi” denir. Cebrail’in Peygamberimize getirdiği ilk ayetler ise “Oku!” emriyle başlıyordu.

“Kur’an’ı ağır ağır, tane tane oku.”
(Furkan Sûresi, 48-49. Âyetler)

İslam’ın ilk emri “Oku!”dur.

Kur’an-ı Kerim’deki her bir cümleye “âyet” denir. Âyetlerden oluşan bölümlere “sûre” denir. Kur’an-ı Kerim’de 6236 âyet vardır. Kur’an-ı Kerim’de 114 sûre vardır. Bakara Sûresi en uzun, Kevser Sûresi ise en kısa sûredir. Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi Fâtiha, son sûresi ise Nâs Sûresi’dir.

Kur-ân’ı Kerim Bizden Neler Bekler? Kur’an okunurken saygıyla dinlememizi, Kur’an’ı anlamamızı ve onun öğrettiği şekilde yaşamamızı bekler.

Kerim Kitabımız Bize Neler Anlatır?

Kur’an-ı Kerim bize Allah’ı tanıtır. İnsanı ve kâinattaki diğer varlıkları anlatır. İnancımızı ve ibadetlerimizi öğretir. Anne-babamıza, çevremizdeki insanlara, canlı ve cansız bütün varlıklara karşı nasıl davranmamız gerektiğini söyler. Kur’an-ı Kerim, bize her konuda doğru yolu gösterir. Kur’an’ın kurallarına uygun yaşayan insanlar, dünya ve âhirette mutlu ve huzurlu olur. Kitap

Sevgili Peygamberimiz sanki yaşayan bir Kur’an’dır. O, Kur’an’ın nasıl anlaşılacağını ve yaşanacağını bize gösteren en güzel örnektir. Peygamberimizin yaşadığı çağa ‘Mutluluk Çağı’ anlamında “Asr-ı Saadet” denilmiştir. Çünkü Peygamberimiz (s.a.s) ve onun zamanında yaşayan müslümanlar, Kur’an’a göre yaşayan mutlu bir toplum oluşturmuşlardır.

Kur’an-ı Kerim Bize Dua Etmeyi Öğretir

Bizi yaratan Rabbimize dua ederek O’na olan sevgimizi ve ihtiyacımızı dile getiririz. Dua edince, verdiği nimetler için Allah’a teşekkür etmiş ve sıkıntılarımız için O’ndan yardım dilemiş oluruz. Allah, içtenlikle yaptığımız güzel duaları kabul eder. Kur’an-ı Kerim’de de çok güzel dualar vardır. Böylece Allah bize, kendisine nasıl dua edeceğimizi öğretir. Kitap

Kur’an-ı Kerim’i başından sonuna kadar okumaya “hatim” denir. Kur’an-ı Kerim’i baştan sona ezberleyen kişiye ise “hafız” denir.

Kur’an-ı Kerim Bize İbadetlerimizi Öğretir

Kur’an-ı Kerim’de ibadet etmenin yani kul olmanın önemi vurgulanır. Allah’ın sevdiği güzel bir kul olmak için yapmamız gereken ibadetlerin neler olduğu anlatılır. Namaz, oruç, zekât, hac gibi ibadetler bunların başında yer alır. İbadetlerimizi nasıl ve ne zaman yapacağımızı ise Peygamberimizden öğreniriz. Peygamberimiz, ibadetleri uygulayarak bize göstermiştir. Örneğin, “Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın.” buyurmuştur. Kitap

Kur’an-ı Kerim Bize Güzel Davranışları Öğretir

İnsanların barış içinde, mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamaları, iyi davranışlarda bulunmalarına ve güzel ahlâklı olmalarına bağlıdır. Yüce Kitabımız Kur’an, bize iyi huylu bir insanın özelliklerini anlatır ve kötü davranışlardan sakınmamızı ister. Kitap

Anne babamıza güzel davranmak, verdiğimiz sözleri yerine getirmek, yardımsever ve merhametli olmak, dedikodu, yalan, iftira gibi kötü sözlerden uzak durmak, Kur’an ahlâkının gereklerinden bazılarıdır.

Kur’an-ı Kerim’de çok güzel kıssalar da  vardır. Kıssa, “öğüt verici hikâye” demektir. Bu kıssalar bizden önce yaşayan toplumları, geçmiş peygamberlerin hayatlarını anlatır. Yaşananlardan ders almak ve örnek davranışları hayatımıza aktarmak da bizim payımızdır!

“Kur’an’ı ezberleyip güzelce okuyan kişi, şerefli meleklerle birliktedir. Kur’an’ı zorlanarak da olsa okumaya çalışan kişiye ise iki kat sevap vardır.”
(Hadis) Kitap

“Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve onu başkalarına öğretendir.”
(Hadis) Kitap

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir