Erkek Çocuk Olması İçin Okunacak Dua

Erkek Çocuk Olması İçin Okunacak Dua

Cima’dan önce ihlâs sûresini okur ve:

“Yâ Rabbi, bu cima’dan bana bir oğul ihsân edersen, ismini Muhammed koyacağım” der. Bu duayı yaparsa, Allahü teâlâ, inşâallah ona erkek çocuğu verir.

Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu:

“Eşi hâmile iken, elini hanımının karnına koyup: Bismillâhil ahadis samed ellezî lem yelid ve lem yûled, yâ Rabbi, bu karında olan çocuğun ismini, Muhammed aleyhisselâmın isminin hürmetine, Muhammed koydum derse, bu çocuk erkek olur.”

Çocuk Konuşmaya Başlayınca

Çocuk konuşmağa başlayınca, en önce Lâ ilâhe illâllah kelimesini ona öğretir. Bunu yedi defa ona telkîn eder. Sonra ona: “Fe te’âlâllahül melikül hakku lâ ilâhe illâ hüve Rabbül arşil kerîm” âyetini telkîn eder. Sonra Âyet’lkürsî’yi ve Haşr sûresinin sonu olan Hüvallahüllezî’yi okuyup öğretir.

SE’ÂDET-İ EBEDİYYE ve İSLÂM AHLÂKI

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir