İş Bulmak İsteyenler İçin Dua 

İş Bulmak İsteyenler İçin Dua

İş bulmak isteyenler için rivayet edildi ki; “Bir kişi Cuma günü sabah namazına 1 veya 1,5 saat kala abdest alıp, kıbleye karşı diz üstü oturur ve 313 kere Âyetü’l Kürsi’yi okuduktan sonra:

“Ey Yüce Rabbim! bu ayeti kerimenin hürmetine, bedir savaşına katılan 313 sahabe hürmetine, Talût’un 313 savaşçı arkadaşı hürmetine, rızkımı temin edebileceğim ve senden başkasına muhtaç olmayacağım bir iş nasip et” diye dua ederse, Allahü Teâlâ onun isteğini yerine getirir.

İş bulmak için ayrıca;

1- Zaman zaman 900 kere tekrar edilir: Vallahü yü’tî mülkehü men  teşâü. (Allah, mülkünü dilediğine verir.) (Bakara Suresi, 247)

2- Zaman zaman 1150 kere tekrar edilir: Allahümme mâlike’l mülki tü’til mülk. (Mülkün gerçek sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin.) (Âl-i Suresi, 26)

3- Zaman zaman 813 kere tekrar edilir: Lehüm dâru’s-selâmi ınde Rabbihim (Rableri katında esenlik yurdu (cennet) vardır.)  (En’âm Suresi, 127)

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir