Kabir Azabından Kurtulmak İçin Dua

Kabir Azabından Kurtulmak İçin Dua

Hazreti Ali (R.A.) Resulullah (S.A.V.)e gelerek;

Ey Allah’ın Resulü! Bir kimse kabir azabından nasıl kurtulur?” diye sordu.  Resulullah Efemdimiz de buyurdu ki;

“Üç şey ile kurtulurlar”

  1. (Farz namazlardan sonra) Ayetel Kürsi’yi okumakla.
  2. Her gün 100 kere İhlâs suresini okumayı adet edinmekle.
  3. Perşembeyi cumaya bağlayan gece iki rekat namaz kılıp, Fatiha’dan sonra 11 defa zilzâl suresini okuyan kimseyi Allah Teala kabir azabından ve kıyamet korkularından emin kılar.” Kaynak: Râmuzu’l-Ehâdis, 427

Resulullah (S.A.V.) Ashâbına Kur’ân-ı Kerim’den bir sureyi öğrettiği gibi şu duayı öğretmek üzere şöyle buyurdu.

Allahümme innî e ‘ûzü bike min azâbin fi’n-nâri ve azâbin fi’l-kubûr

“Allah’ım! Cehennem ve kabir azabındna Sana sığınıyorum.”

Kabir azabından kurtulmak için her akşam Tebâreke suresi okunmalıdır: Resulullah (S.A.V.)in Ashâbından biri bilmeyerek bir kabrin üzerine çadır kurdu. İçinde bir insanın Tebâreke suresini okuduğunu işitti.  Bitirinceye kadar okudu. Gelip bunu Resulullah Efendimize haber verdi. Resulullah Efendimiz de:

“O, insanı kabir azabından koruyan suredir” buyurdu.

Kaynak:Tirmizî, 5/164

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir