GİZLİ İLİMLERDE BURUNUN ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ

 GİZLİ İLİMLERDE BURUNUN ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ

Büyük burun: Vesvese ve evhama, korkaklığa.

Kısa burun: Çok korkaklığa.

Uzun burun: Az anlayışlı olmaya, ihtiyalı olmaya, iyilik severliğe.

Burun ucunun ağıza yakın olması:İnat ve ısrara.

Ufak, güzel ve muntazam bir burun: İyi ahlaka, hızlı anlayışlı olmaya, orta halli bir hayat yaşamaya.

Yassı ve geniş bir burun: Cinsel güzünün az olmasına,

Gayet yassı ve geniş bir burun: Son derece şiddetli isyankar bir tabiata.

Gayet iri ve etli burun: Aç gözlülüğe, yaratılıştan dilenciliğe, oburluğa.

Burun kemiğinin ortasındaki kabarıklık: Anlayışlı , zeki ve vicdanlı olmaya

Burun ile alın arasındaki bir basıklığın yokluğu: Seciyesizliğe ve cibilliyetsizliğe.

Gaga burun: Kötü huy ve ahlaka, lafazanlığa, cimriliğe, faliyete.

Burun ucunun irilik ve yuvarlaklığı: İyi ahlaka.

Burun ucunun ir, kırmızımtırak ve topaklığı: Ayyaşlığa, sefahate, eğlence düşkünlüğüne.

Kırmızı burun: İnatçılığa, budalalığa, kabalığa.

Basık burun: Çoğunlukla az zekaya.

Ucu tamamen yuvarlak burun: Temiz kalbe, iyilikseverliğe.

Büyük, ucu şişkin ve toparlak burun: Şefkat ve uysallığa.

Ucu hafifçe yukarı kalkık burun: Boş kafalılığa, hayalperestliğe, gurur ve hasede, bu cins burunların delikleri geniş olursa son derece zihinsizliğe, geniş dar burun kemiği itimatsızlığa, şüpheciliğe.

Bir ucundan diğer ucuna sivri görünen burun: Maharete , hilekarlığa, ince fikre.

Burnun gözler hizasından fazla basıklığı: zaafa, gevşekliğe.

Kadınlarda burun kanatlarının açık olması: Zarif hislerinin olmasına, bazen kahırlı bir hayata.

Gayet iri burun delikleri: Şehvete düşkünlüğe.

Burun deliklerinin darlığı: Göğüs hastalıklarına yakalanma riskinin fazlalığına.

Burun deliklerinin büyüklüğü: Kibir ve hasede.

Burun deliklerinin küçüklüğü: Korkaklığa, ciğerlerinin zaafına.

Kolaylıkla açılıp kapanan burun delikleri: Şehvetperestliğe.

Kapalı duran burun delikleri: Gurura, yalnızlığa, talihsizliğe.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir