GİZLİ İLİMLERDE BOY VE BAŞIN ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ

GİZLİ İLİMLERDE BOY VE BAŞIN ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ

BOY

Uzun Boy: Hamakat ve sadeliğe. Noksaniyyeti akla.

Orta Boy: Alalekser iyi ahlaka, saffet ve nezahati kalbbe, itidali hale.

Kısa Boy: Zekavete, hilekarlığa, fitneye ve fitnekarlığa, menfeatperestliğe.

Erkeklerde kısa boy: Müfrit cinsi mizaca alâmettir. Ancaak baş küçük, omuz ve kalçalar dar olursa, cinsi kifayetsizlik ifade eder.

Kadınlarda kısa boy: Alalekser kaavgacılığa, küstahlığa, atılganlığa, cinsi duygularının azlığına, şeker, albumin, kalp ve nüzul hastalıklarına, şişmanlığa istidada delalet eder.

Kadınlada uzun boy: cinsi mizaclarının noksanlığına işarettir.

BAŞ

Büyük her tarafı muntazam şekilde yuvarlak bir baş: Tedbir ve ihtiyata, sır saklamaya, sebat ve hayırseverliğe.

Uzun ve sivri bir baş: Şirretliğe, Hasede.

İri Baş ve Geniş Çehre: Şiddetkâr olmaya, nezaketten mahrumiyete.

Öne doğru eğik baş: iyiyi kötüden ayırabilmeye.

Kafanın arka tarafının yüksekliği: çocuklara karşı kesreti şefkate, rikkati kalbe.

Yüksek kafatası: Zekâ ve sürati intişkale, herşeyi çabuk kavramaya.

Yassı kafatası: Lâkaydiye, keder ve gam taşımamaya

Üstü geniş ve büyük kafatası: İntizama.

Tepesi yumru, yumru kafatası: Vesvese ve evhama

Kafanın arkasının basık olması: Meyli sirkate.

Küçük baş: Za’fı akle, hafifliğe, sır saklamamaya.

Mutedil Baş: Akıl ve zekanın itidaline.

Mutedil büyük baş: Akıl ve zekanın  çokluğuna.

Yanlardan basık baş: Dar canlı olmaya ve çabuk kızmaya.

 

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir