İlimle Övünmek

Bir gün Abdullah b. Muhammed Razi ks. Hazretlerine sorarlar:
– Bu insanlar ayıp ve kusurları biliyorlar ama doğru yola dönmüyorlar.
Bunun sebebi nedir?
Hazret şu cevabı verir:
– Çünkü onlar, birbirlerine karşı bildikleriyle övünmekle meşguller.
Bildikleriyle amel etmek için uğraşmıyorlar. Dışlarıyla meşguller ama iç alemleriyle hiç ilgilenmiyorlar. Bu sebeple ALLAH  onların kalplerini kör etmiş ve azalarını ibadete karşı bağlamıştır.

İmam Kuşeyri, Risale

Bir gün Hz. Davud a.s. oğlu Hz. Süleyman a.s. Şu nasihatte bulunur:

“Ey oğul! Bir insanın takva sahibi olması şu üç şey ile belli olur:
Allah Tealâ’nın takdir ettiği bela ve sıkıntı karşısında, O’na tam ve güzel bir şekilde tevekkül etmesi,
O’nun kendisine ihsan ettiği şeylere gönülden razı olması,
O’nun müptela kıldığı belalara karşı ise güzel bir sabra sahip olmasıdır.”

Beyhakî, Kitabü’z-Zühd

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir