"Enter"a basıp içeriğe geçin

Etiket: amel

Kırk Hadis-i Şerif

Kırk Hadis-i Şerif

4-Allah Tealâ Muhakkak ki Sizin Suretlerinize ve Mallarınıza Bakmaz. Fakat Kalplerinize ve Amellerinize Nazar Buyurur.

Bu mübarek hadis-i şerif,insanın dış görünüşünün, oyunun posunun, dünya malının ve mülkünün Cenab-ı Hak katında bir öneminin bulunmadığını bildiren en veciz ifadelerden biridir. Evet ; şekil suret değil, yapılıp edilenler ve bir de insanın iç dünyası önemlidir.

Dünya hayatı birçok bakımdan aldatıcıdır. Bu hayat içinde önemli gözüken pek çok şey hakikatte önemsizdir. İnsanın dış görüntüsü, yüz güzelliği ve sahip olduğu mal mülk de bunlar arasındadır. Özellikle maneviyatın ve ahiret kaygılarının neredeyse tamamen göz ardı edildiği günümüzün hayat anlayışında

Yorum Bırak

Kırk Hadis-i Şerif

Kırk Hadis-i Şerif

3. Âmentü billâh’de Sonra da Dosdoğru Ol.

Âmentü billâh’ demek, ‘Allah (c.c)’a inandım’ demektir. Bu mübarek hadis-i şerif bize Cenab-ı Hakk’ın varlığına birliğine iman ettikten sonra ikinci önemli hususun doğruluk olduğunu haber vermektedir. Buradaki dosdoğru olmak, her durumda, niyette ve işte dürüstlük ve istikamet sahibi olmaktır. O istikamet de Cenab-ı Hakk’ın emir ve yasaklarına riayettir.

Hz. Peygamber (s.a.v) Efendimiz bir başka hadis-i şerifinde de : “Doğruluktan ayrılmayın. Doğruluk iyilikle beraberdir ve ikisi de cennettedir.” buyurmuştur. Ayrıca doğruluğun iyiliğe iyiliğin de cennete götüreceğini bildirmiştir.

Yorum Bırak

Kırk Hadis-i Şerif

Kırk Hadis-i Şerif

2. Rahmeti Gazabımı Geçti.

Bu hadis-i şerif bir ‘kudsi hadis’tir. Yani mana bakımından Cenab-ı Hakk’a, sözleri bakımından Hz. Peygamber s.a.v. Efendimiz’e aittir.

Cenab-ı Hak hem rahmet hem de gazap sahibidir fakat rahmeti gazabından çok daha geniştir. Zira o gafur ve rahimdir, kullarına çok merhametlidir. Rahmeti ile dünyada bütün kullarına nice nimetler bahşeder, ahirette de müminleri mükâfatlandırır. İlahi adaletinin bir tecellisi olarak da, nankörlere ve kötülere gazap eder, onları cezalandırır.

Yorum Bırak

Kırk Hadis-i Şerif

Kırk Hadis-i Şerif

1. Cennetin Bedeli, “Lâ ilâhe illallah”tır.

“Cennetin bir bedeli var mı?” diye sorulduğunda, Hz. Peygamber s.a.v. Efendimiz bu hadis-i şerifte zikredilen cevabı vermişlerdir.

“Lâ ilâhe illallah: Allah’tan başka ilah yoktur” sözü kelime-i tevhiddir ve Müslümanlığın giriş kapısıdır. Bu sözle alemlerin mutlak hakiminin Allah olduğu, gerçek hükümranlığın sadece O’na ait bulunduğu kabül edilmiş olur. Bu bakımdan Kelime-i Tevhid, Cenab-ı Hakka teslimiyet ve itaat sözüdür. Bu mübarek Hadis-i Şerif ebedi mutluluk yurdu olan cennetin bedelinin işte bu teslimiyet ve itaat olduğunu bize bildirmiş oluyor.

Yorum Bırak