İLLET Mİ ZİLLET Mİ?

İllet mi Zillet mi?

Kahraman bir delikanlı, Moğollarla yapılan savaşta derin bir şekilde yaralanmıştı. Hemen cephe gerisine gönderilerek tedavisine başlandı. Fakat gösterilen bütün ihtimama rağmen yarası iyileşmiyordu. Bir arkadaşı şu tavsiyede bulundu.

”Filan adamda, yaranı iyileştirecek, çok etkili bir merhem var. Eğer istersen ,sanırım sana bir miktar verebilir.”

Hâtem- i Taî cömertliğiyle nasıl meşhursa, bahsettiği adamda cimriliğiyle o kadar meşhurmuş. Eğer onun sofrasında ekmek yerine güneş bulunsaydı, herkes kıyamete kadar aydınlık yüzü görmezdi.

Yiğit delikanlı arkadaşına söyle cevap verdi:

”O cimriden, ölmemek için panzehir istesen, vermek için düşünür. Sonunda verse dahi, ondan şifa olmaz. O cimrinin panzehiri, sanırım insanda zehir tesiri uyandırır.”

Alçaklardan minnet ile bir şey istediğin zaman, onu verseler bile belki vücudun kazanır, ama ruhun ezilir.

Ataların şöyle bir sözü vardır:

”Eğer âb-ı hayatı yüzsuyuna karşılık verseler, akıllı olan almaz. Çünkü bilir ki; illetle ölmek, zilletle yaşamaktan iyidir.”

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir