Kadir Gecesi Yapılacak Dua ve İbadetler

Kadir Gecesi Yapılacak Dua ve İbadetler

Kadir Gecesi Yapılacak Dua ve İbadetler 1 İlim SaatiKadir Gecesini nasıl ihya etmemiz gerektiğini Hazret-i Âişe (r.a.) vasıtasıyla yine Peygamberimizden, öğrenelim:

“Dedim ki, ‘Yâ Resulallah, Kadir Gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?’

Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam “Allahümme inneke afüvvün tuhibbü’l-afve fa’fu annî (Allah’ım, Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle) dersin’“ buyurdu.

Ebu’ı- Leys (r.a.)’nın beyanına göre:

“Kadir Gecesi namazının en azı iki rekat, ortası yüz rekat, en çoğu ise bin rekattır.

Her bir rekatta kıraatın ortası, Fâtiha’dan sonra bir İnnâ Enzelnâ, üç kere de İhlâs okumaktır. Her iki rekatta bir selam verilir, selamın ardından da Rasûlüllâh (s.a.v.)’e salavât okunur.”

Bu geceyi ihya için ilim öğrenmeli, mesela ilmihal okumalı, kaza namazı kılmalı, Kur’an-ı kerim okumalı, dua, tevbe etmeli, sadaka vermeli, Müslümanları sevindirmeli, bunların sevaplarını ölü diri bütün müminlere göndermeli! Kadir gecesini ihya edenin, Ramazan orucunu tutanın, haccı kabul olanın, bütün günahları affolursa da, namaz, oruç ve kul borçları ödenmiş olmaz. Bunları kaza ederek, ödeyerek borçtan kurtulmak gerekir.

Kaynak: Ramazân-ı Şerîf Risalesi Ahmet Mahmut Ünlü (Cübbeli Hocaefendi)

Resulullah   (S.A.V.) buyurdu ki;

Her kim (kalben) tasdik edici olduğu halde Kadir Gecesinde; “Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah” derse, Allahû Te’âla o kişiyi affeder.

Kaynak: (Nüzhetü’l Mecâlis, 151)

Rivayet edildi ki; “Her kim Kadir Gecesinde iki rekat namaz kılar da her bir rekatında 1 Fatiha 7 kere İjlâs okursa, selam verdiğinde ise 70 kere; “Estağfirullahe ve etûbü ileyh” derse, Allahû Te’alâ kendisini ve anne babasını affetmedikçe yerinden kalkmaz. Allahû Te’alâ cennete melekler gönderir de onlar onun için ağaçlar dikerler, köşkler yaparlar ve ırmaklar akıtırlar. Kendisi de bunların tümünü görmedikçe dünyadan çıkmaz.”

Kaynak: (Dürretül-Vâizin, 1168)

Kadir Gecesi Yapılacak Dua ve İbadetler 2 İlim Saati

Asıl Maksat bu geceyi mümkün olduğu kadar ibadetle geçirmektir. Bu kutsal gecede elden geldiği kadar başka nafile namazlara kılınabilir. Bununla beraber ağır ve zor davranışlardan kaçınılması daha faziletlidir.

Kaynak:

1- Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler, shf: 131

2-  M. İsmail Fındıklı – Dua Huzmeleri

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir