NAMAZIN KILINIŞ ŞEKLİ

NAMAZIN KILINIŞ ŞEKLİ 


namazkilCenaze ve Bayram Namazları dışındaki bütün namazların kılınışı aynıdır. Bu yüzden biz sadece sabah namazının sünnetinin kılınış şeklini anlatmakla yetinecegiz, böylece bütün namazların kılınışı anlatmış olacağız. 
Önceden gerekli şartlar yerine getirildikten sonra, Kıbleye dönük olarak, niyyet eder (yani yaptığı hareketi, sabah namazının sünnetini kılmakta olduğunu bilerek yapar.) “Allah-ü Ekber” diyerek ellerini, içleri açık ve kıbleye dönük olarak, erkekler kulaklarına kadar, kadınlar omuzlarına kadar kaldırır. Ellerini; erkekler göbeklerinin altından, kadınlar göğüslerinin üstünden, sağ el, sol el üzerine gelecek şekilde bağlar. “Sübhaneke”yi okur. 
“Eûzü, Besmele” çekerek “Fâtiha” yi okur. Fâtiha`nin arkasından, besmele çekmeden, Kur`ân-ı Kerîm`in herhangi bir yerinden, küçük bir süre, üç kısa âyet, ya da bunlar kadar bir uzun âyet okur. Ellerini salıvererek “A1lah`u Ekber” derken rukû`a egilir. Rukû`da erkekler elleriyle dizlerini kavrarken kadınlar elleririi dizlerinin üzerine koymakla yetinirler ve orada en az üç defa “Sübühâne Rabbiye`1-Azîm” der. “Semiallâhü limen hamideh” derken kalkip doğrulur. Doğrulduktan sonra ayakta durması gereken azıcik zamanda “Rabbenâ ve leke`I-hamd” derse güzel olur. “Allah`ü Ekber” diyerek secdeye iner. Secdede alni ile beraber burnu, elleri arasında yere değmekte ve ayakları parmakları üzerinde dikilmektedir. En az üç defa “Sübhâne Rabbiye`l-A`lâ” der ve “Allahü Ekber” diyerek oturuş biçimine geçer. “Allahü Ekber” diyerek tekrar secdeye gider ve aynı şeyleri yapar. “Allahü Ekber” derken ayağa kalkar, ellerini aynı şekilde bağlar, “sübhâneke” ve “Cûzü” dışında, secdeler tamamlanıncaya kadar aynı şeyleri yapar. Yalnız Fâtiha`dan sonra okuyacağı sûre ya da âyetlerin, bildiği varsa değişik olması güzeldir. Secdeler tamamlanınca, yerinde anlatıldigi şekliyle oturur. “Tahiyyât”, “salli” ve “bârik”i, arkasından da biliyorsa “Rabbenâ âtina” duâsını okur ve “es-Selâmü aleyküm ve rahmetullah” diyerek önce sağ yanına, aynı selâmı tekrarlayarak sonra da sol yanına selâm verir ve iki rekatlı bir namaz bitmiş olur. 
l. Sonunda selâm verilecek oturuşların tümünde “tahiyyât”dan sonraki “salât ve selam”larla, “Rabbenâ âtinâ” duâsı okunur. 
2. Sonunda selâm verilmeyecek olan birinci oturuşta sadece “tahiyyât” okunup kalkılır. Bundan sadece ikindinin ve yatsının dörtlü sünnetleri ile Teravih namazı müstesnadır: Onların selâm verilmeden kalkılacak oturuşlarında da “salli” ve “barik” duâları okunur. 
3. Sadece “tahiyyat” okunup kalkılan oturuşlardan sonra “subhaneke” okunmadan “besmele” ile “fâtiha” ya geçilir. 
4. “Tahiyyat”tan sonra “salli” ve “barik” okunan bütün oturuşlardan sonra, ayağa kalkıldığında, namaz yeniden başlıyormuş gibi “sübhaneke” okunur. 
5. Akşam namazının ve vitrin 3. rekatları tek olarak kılınır. 
6. Vitrin üçüncü rekatında “Fâtiha” ve sûreden sonra eller salıverilip tekrar başta olduğu gibi tekbir alındıktan sonra “kunût” duâsı okunur. Cemaatle namazda imamın dışındakiler sadece “Fâtiha” ve “sûre”yi okumazlar Diğer tekbir ve duâları okurlar. 

Namazın Mekruhları 
Namazı bozmamakla beraber, mükemmelligine zarar ve namazda yapılmaları, çok güzel bir sanattaki lekeleri andıran şeylerdir. Namazın sevabını eksiltirler, çokça yapılmaları, namazı yaralı-bereli hale sokar. 
Namazda mekruh olan davranışlar: 
l. Elbisesiyle oynamak, 
2. Bedeniyle oynamak, 
3. Secde yerindeki çakil gibi şeyleri iki defa düzeltmek (bir defa düzeltmek zarar vermez). 
4. Parmak çıtlatmak, 
5. Elini böğrüne koymak, 
6. Yüzünü sağa sola çevirmek, 
7. Erkek, kollarını secdede yere koymak ve böğrüne yapıstırmak; (Bu, kadınların ayrıcalıklı bir davranışıdır), 
8. E1 ile selâm almak, 
9. Baş ile selâm almak, 
10. Özürsüz bağdaş kurmak, 
11. Secde yaparken elbiselerini toplamak, 
12. Elbisesini kollarından giymeyip omuzlarına atmak, 
13. Esnemek; 
14. Gerinmek, 
15. Gözlerini sürekli yumuk tutmak, 
16. Saçları başa toplayıp bağlamak, 
17. Erkek baş açık kılmak, 
18. Kirli ve adi elbiselerle namaz kılmak, 
19. Alnındaki tozu-toprağı namazda iken silmek, 
20. Gökyüzüne bakmak, 
21. Âyetle iz saymak, tesbihleri saymak, 
22. Imam bir arşın kadar yüksek yerde bulunmak 
23. Imam alçakta, cemaat yüksek yerde bulunmak. (Bu son iki maddede Imamla beraber cemaattan bir kısmı da bulunursa mekruh olmaz), 
24. Ön safta boş yer varken arka safta durmak, 
25. Resimli elbiselerle namaz kılmak, 
26. Yukarısında, yanlarında ya da önünde canlı resmi varken namaz kılmak, (Resimler ilk bakışta sezilemeyecek kadar küçük ise, ya da cansız varlıkların resmi ise zarar vermez.) 
27. Zararından korkmayacağı yılan ve akrebi namazda iken öldürmek, 
28. Insanın yüzüne doğru namaz kılmak, 
29. Ateşe doğru namaz kılmak. 

Alıntı Fıkıh Ansiklopedisi

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir