Etiket: islam

Hz. MERYEM

  Hz. Meryem Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ‘ Ahiretin en hayırlı kızı Meryemdir.’ buyurmuştur. Hz. Meryem Kur’an’da adı geçen tek kadındır. Hz. Meryem Zekeriye Peygamber’in himayesinde büyümüştür. Meryem”dindar kadın” anlamına gelir. “Biz ona ruhumuzdan üfledik. O gönülden itaat edenlerdendi” buyuran Rabbimiz biz inananlara Hz. Meryem’ örnek göstermiştir.

İslâmda Astroloji

Bu sayfadakiler gibi diğer âyetleri de iyice inceler ve araştırırsak, gökyüzü ve içindekilerin birer hikmetle yaratıldığını, her birinin belli bir işlevi olduğunu, muazzam bir sistemin anlatıldığını görebiliriz. “Hakikaten biz, gökte burçlar yarattık. Ve temaşa edenler için süsledik.” (Hicr/16) “Gökte burçlar yaratan ve onların içinde bir kandil ve nurlu bir Ay yaratan Allah’ın şanı ne yücedir! ..”

Hazret-i Ümmü Gülsüm (r.a)

Hazret-i Ümmü Gülsüm (r.a)   Ümmü Gülsüm radıyallahu anha, Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin üçüncü kızı… Mekke müşriklerinin şiddetli ambargoları altında büyüyen çilekeş bir genç… Annesi ve iki ablasının vefatlarını küçük yaşta gören sabır ve metanet sahibi bir iman eri… Ablası Rukıyye (r.anhâ) ile kader çizgileri birbirine benzeyen ikiz gibi iki kardeş… Her ikisi de iman

Yol Adabı

Nakşibendî yolunun büyüklerinden Ahmed Ziyaüddin k.s. hazretleri bu yolun adaplarını  şöyle sıralıyor; – Ehl-i sünnet itikadına sahip olmak. –  Tövbesine sadık olmak, – Haksızlık ettiği kimselerle helalleşmek, – Kimseye zulmetmemek, zalime yardım etmemek, ona meyletmemek, – Hısım, akrabanın gönlünü almak, – Bütün işlerde Hz. Peygamber s.a.v.’ın sünnetinin gerektirdiği edebe uymak, – Her hususta zihni açık

Hazret-i Rukiyye (r.a)

     Hazret-i Rukiyye (r.a) Hazreti Rukıyye radıyallahu anhâ, Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin ikinci kızı Zâtü’l-Hicreteyn  İki hicret sahibi lakabına mazhar çilekeş bir iman eri. Aile olarak kocasıyla ilk hicret eden muhâcirlerden İslâm davâsı uğruna akla hayale gelmedik eziyetlere ve çeşitli ibtilâlara maruz kalan ve o belâları sabırla geçiştirmesini bilen örnek neslin örnek insanları Peygamberimizin