Etiket: islam

Hikmet Pınarı

“(İslamı anlama ve yaşama yolunda) ilim talep etmek, nafile namaz kılmaktan daha üstündür.” İmam Şafiîrh.a. “Her kim sana bir başkasının konuşmalarını getiriyorsa, bilesin ki o kişi senin konuştuklarını da başkasına götürüyordur.” Hasan-ı Basrî k.s. “Tasavvuf, Allah Tealâ’nın rızasına kavuşmak için bu uğurdaki sıkıntılara katlanmaktır.” Ebu Nuaym İsfehânî k.s.

Hz.Ayşe Validemizin (ra) İlmi

Hz Ayşe (ra) Sevgili Peygamberimiz (sav) vefat ettiğinde çok genç olmasına rağmen, Kuran-ı Kerim’i ve Peygamberimiz (sav)’in sünnetini en iyi bilen, anlayan ve muhafaza edenlerin başında gelir Küçük yaşından itibaren Kuran ayetlerini ezberlemeye başlamış olan Hz Ayşe (ra), Peygamberimiz (sav)’in ilminden şevkle yararlanmış, ayetlerin nüzul sebeplerini ve işaretlerini en doğru şekilde kavramaya gayret göstermiştir.

HZ. HATİCE

Hz. Hatice Hz. Hatice, Hz. Muhammed (s.a.s)’in temiz, iffetli ve yüce ahlâk sahibi olan hanimlarinin ilki. O, Araplarin en asil kavmi olan Kureys kavminden ve Kureys kavminin de, en asil, pak ailelerinden idi. Babasi Huveylid, annesi Fâtima’dir (Ibn Ishak, es-Sîre, Nesr. Muhammed Hamidullah, s. 60). Hz. Hatice’nin baba tarafindan soyu Kusay’da Peygamberimizin baba tarafindan soyu