Duamızın Kabul Olunduğuna Dair Bazı Alametler

Duamızın Kabul Olunduğuna Dair Bazı Alametler

Dua eden kimsenin elinde olmadığı halde:Duamızın Kabul Olunduğuna Dair Bazı Alametler 1 İlim Saati

  1. Huşu Gelmesi
  2. Kendisine ağlama hâsıl olması
  3. Bir ağırlık gelmesi
  4. Kendisinde aksırma meydana gelmesi
  5. Terleme hali meydana gelmesi
  6. Kendisinden bir titreme hali meydana gelmesi
  7. Sıcak olmadığı halde ateşlenmesi
  8. Soğuk olmadığı halde üşümesi
  9. Yük altından kurtulmuş gibi kendisinde bir hafiflik hissetmesi

Bütün bu haller duanın duanın kabul olunduğuna dair bir alâmettir. Binaenaleyh, dua eden kimsede bu alametleden birisi zahir olursa, o kimse Allahû Teâlâ’ya çok çok şükürler etmelidir.

Resulullah (s.a.v.) buyurdu i: “Her hangi biriniz, Rabbinizden bir dileğini isteyince duasının kabul edilmesi durumunda, duasının kabul edildiğini takdir etsin ve bunun için şöyle desin:

Duamızın Kabul Olunduğuna Dair Bazı Alametler 2 İlim Saati

 

 

(el-Hamdü lillahillezî bi ‘izzetihi ve celâlihi tetimmüs sâlihât)

‘Salih amellerin sağlıklı ve tam bir şekilde yerine getirilebilmesi için verdiği nimetleri sebebiylenAllah’a hamd olsun.’

Eğer bir kimsenin  duası gecikmiş ve henüz kabul edilmiş değilse, o da şöyle söylesin:

Duamızın Kabul Olunduğuna Dair Bazı Alametler 3 İlim Saati

 

 

(el-Hamdü lillahi alâ külli hâl)

‘Her hâlükârda Allah’a hamd olsun.’

Büyük Dua Ansiklopedisi

M. İsmail Fındklı

 

One Comment

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir