Kırk Hadis-i Şerif – 7. Hadis

Kırk Hadis-i Şerif

7. Dünyadan Rağbetini Kes ki Allah Seni Sevsin. İnsanların Elinde Olandan da Rağbetini Kes ki İnsanlar Seni Sevsin.

 Sahabe-i Kiramdan bir zat Hz. Peygamber s.a.v Efendimiz’e : “Ey Allah’ın Elçisi, bana öyle bir amel göster ki onu yaptığım zaman beni hem Allah sevsin, hemde halk sevsin.” dediğinde, Efendimiz bu hadis-i şerifle cevap vermişti.

Dünyadan rağbeti kesmek, insanın gerektiği kadar dünya için çalışmak ve nasiplenmekle birlikte, dünyaya gönlünü kaptırmamak şeklinde anlaşılmalıdır. Burada beyan buyrulan   rağbet kesme, dünyadan elini eteğini çekip, miskin ve muhtaç yaşamak değildir. İnsanların elinde olandan rağbeti kesmek ise, insanların sahip olduğu nimetlere göz dikmemek, kendi nasibine kanaat etmek anlamına  gelir.

Dünyadan gönül bağını çözen kişi, nefsinin ve şeytanın elinden en büyük silahı almış demektir. Böylece yüzünü fani olandan beka yurduna döndürmüş bu kişiyi Cenab-ı Hak elbette sever.

Kimsenin elinde olana tamah etmemek de herkesin saygı ve güvenini kazanmanın, sevilen biri olmanın en büyük vesilesidir.

İbn Mace, Zühd, 1; Hâkim,el-Müstedrek, 4/313

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir