Kırk Hadis-i Şerif – 4. Hadis

Kırk Hadis-i Şerif

4-Allah Tealâ Muhakkak ki Sizin Suretlerinize ve Mallarınıza Bakmaz. Fakat Kalplerinize ve Amellerinize Nazar Buyurur.

Bu mübarek hadis-i şerif,insanın dış görünüşünün, oyunun posunun, dünya malının ve mülkünün Cenab-ı Hak katında bir öneminin bulunmadığını bildiren en veciz ifadelerden biridir. Evet ; şekil suret değil, yapılıp edilenler ve bir de insanın iç dünyası önemlidir.

Dünya hayatı birçok bakımdan aldatıcıdır. Bu hayat içinde önemli gözüken pek çok şey hakikatte önemsizdir. İnsanın dış görüntüsü, yüz güzelliği ve sahip olduğu mal mülk de bunlar arasındadır. Özellikle maneviyatın ve ahiret kaygılarının neredeyse tamamen göz ardı edildiği günümüzün hayat anlayışında bütün itibar bunlar üzerinde toplanmıştır.

Oysa Cenab-ı Hak bizim o çok önem verdiğimiz kalıbımıza ve malımıza değil, amellerimize ve kalbimize bakacak. Eğer işler Cenab-ı Hak rızası dikkate alınarak yapılmışsa, ibadet ve taat ihmal edilmemişse o vakit O’nun nazarında kıymetimiz olacak. Ve bir de kalbimiz… Eğer orada güzel niyetler, güzel yönelişler varsa, sevgiler ve öfkeler Cenab-ı Hak rızasına uygunsa o kalp işe yarayacak.

Semerkand

[Müslim, Birr, 10; İbn Mâce, Zühd, 9, (nr.4143); Ahmed b. Hanbel, el Müsned, 2/285.]

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir