Kırk Hadis-i Şerif – 8. Hadis

Kırk Hadis-i Şerif

8. İşlerin ancak sonuna itibar edilir.

Bir amelin kıymeti, geçerli veya geçersiz oluşuna, kabul veya reddedilmesi sonucuna göredir. Sonuç güzel olursa, o zaman yapılan işin bir değeri olur. Neticesi iyi olmazsa yapılan işin ne kıymeti olabilir?
Bu hadisi şerif, Müslüman bir zatın müşriklerle savaşırken aldığı yaranın acısına dayanamayıp, kendi canına kıyması üzerine vârit olmuştur. Böylece Hz. Peygamber s.a.v. Efendimiz, nice emeklerin, meşekkatli çabaların gaflet sebebiyle heba olup gidebileceğine işaret buyurmuş oluyor.

Aynı şekilde, hayatın akışı içinde güzel amellere devam edilmesi gerektiği gibi, onların manevi semeresini mahvedecek şeylerden korunmak gerekir. Yapıp ettiklerimizin akibetimizi nasıl etkileyeceği göz önünde tutulmalı, ümit ve korku arası bir hal üzeri salih amellere devam edilmelidir.

(Buhârî, Kader, 5; Ahmed b. Hanbel, el Müsned,nr. 140.)

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir