Kırk Hadis-i Şerif – 2. Hadis

Kırk Hadis-i Şerif

2. Rahmeti Gazabımı Geçti.

Bu hadis-i şerif bir ‘kudsi hadis’tir. Yani mana bakımından Cenab-ı Hakk’a, sözleri bakımından Hz. Peygamber s.a.v. Efendimiz’e aittir.

Cenab-ı Hak hem rahmet hem de gazap sahibidir fakat rahmeti gazabından çok daha geniştir. Zira o gafur ve rahimdir, kullarına çok merhametlidir. Rahmeti ile dünyada bütün kullarına nice nimetler bahşeder, ahirette de müminleri mükâfatlandırır. İlahi adaletinin bir tecellisi olarak da, nankörlere ve kötülere gazap eder, onları cezalandırır.

Allah Tealâ’nın rahmeti sürekli ve herhangi bir sebebe bağlı olmaksızın bütün mahlukâta yağıp durmaktadır. Fakat gazabı sadece hak edendir. Bu da  O’nun sonsuz rahmetinin tezahürlerinden biridir. Kur’an-ı Kerim’de; “Eğer şükreder ve iman ederseniz Allah sizi niye azaba uğratsın?” buyurduğu gibi; “Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin;çünkü Allah bütün günahları affeder.” müjdesini de lütfetmiştir.

Semerkand Kitaplığı – Kırk Hadis-i Şerif

Buhârî,Tevhid, 15, 22, 28, 55, Bedü’l-Halk, 1; Müslim, Tevbe 14, (nr.2751); Tirmizî, Deavât 109, (nr.3537)

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir