İlim Ehline Destek

Abdullah B. Mübarek zekât ve sadakaların özellikle ihtiyaç sahibi ilim ehline, alimlere verirdi. Bie defasında kendisine:

– Yardımlarını daha geniş tutup herkese dağıtsan daha iyi olmaz mı? denildi. O ise şu cevabı verdi:

– Ben peygamberlik makamından sonra alimlerin makamından daha faziletli bir makam bilmiyorum. âlimlerden biri, ihtiyaçlarını gidermek için kalbi meşgul olup çalışmaya başladığı vakit ilimle uğraşmak için vakit bulamaz ve ilim öğrenmeye yönelemez. Bu sebeple onların ihtiyaçlarını giderip sadece ilimle uğreşmalarını sağlamak daha faziletlidir.

Ebu Tâlib Mekkî, Kutûl-Kulûp.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir