Kur’ân-ı Kerîm Allah Kelâmıdır

Kur’ân-ı Kerîm Allah Kelâmıdır

Kur’ân-ı Kerîm’in içinde bir kelime olsun insan sözü mevcut değildir. Onu getiren meleğin ve tebliğ eden peygamberin bir katkısı, eklemesi, çıkarması, değiştirmesi, müdahalesi olmamıştır. Kuranı Kerim

Kur’ân- Kerîm Arapça olarak indirilmiştir. Bizlere hem sözlü hem yazılı şekilde, tevâtür yoluyla, tam bir emniyet içinde nakledilmiştir. O, nesilden nesile hiçbir değişikliğe uğramadan, ilk indiği şekilde sonraki insanlara intikal etmiş tek kitaptır. Bu intikal bir kişi veya birkaç kişi tarafından değil, büyük kitleler tarafndan yapılmıştır. Kuranı Kerim

Kur’ân-ı Kerîm’i vahiy meleği Cebrâil aleyhisselâm, son peygamber Hz. Muhammed’e (sallallahu aleyhi vesellem], yirmi üç senede, parça parça getirmiştir. Önce birçok insan tarafndan ezberlenmiş, bizzat Hz. Peygamber’in kontrolünde deri, kemik, ağaç gibi değişik yaz maddelerine yazılmıştır. Bu yazılar Resûlullah’ın vefatından sonra, Hz. Ebû Bekir (radyaliahu anh] tarafndan toplatılıp kitap haline getirilmiştir. Bugün elimizde bulunan Kur’an, Hz. Ebû Bekir’in kitap haline getirdiği Kur’an’ın aynısıdır.

Bahrü’l-Medîd – Yazar : İbn Acîbe el-Hasenî (kuddise sırruhû)
Tercüme : Dr. Dilaver Selvi

Semerkand Yayınları

Kuranı Kerim

Kuranı Kerim, kelam, islam, Hz. Ebu Bekir, Cebrail, vahiy meleği, Arapça, peygamber, 

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir