Kur’ân-ı Kerîm Şifadır

Kur’ân-ı Kerîm Şifadır

Allah Teâlâ yüce kitabın iman edenlerin kalbine bir şifa olarak indirmiştir (lsrâ 17/82). Kur’ân-ı Hakim, öyle yüksek ilim, hikmet, edep ve ölçüler içerir ki onları içine sindiren her kalp şifa ve safa bulur. Onu inkâr veya ihmal edenlerin ise kalbi kurur. Kalbi kuruyan insan manen ölür, bu durumda âlem için onun yokluğu varlığından daha hayrılı olur.

Yüce Rabbimiz’in beyanı ile Kur’ân-ı Hakîm, kalbi ve kâinatı aydınlatan, insanlık karanlıklardan nura ve aydınlığa çıkaran bir kitaptır, (İbrahim 14/1). O, dengesini kaybeden insanlığa denge verir; insanı insan, yapar.

Kur’ân- Kerîm, kendisine inanmayana fayda vermez (lsrâ 17/46. 82 )Kalbini Rabb’ine açp teslim olmayana güzelliğini göstermez (A’râf 7/146) Candan kulak vermeyen ondan bir şey anlamaz. Yani münkir ve münafıklara Kur’ân-ı Kerîm bir şey ifade etmez (Kâf 50 / 37).

Kur’ân- Kerim, sevmeden bilinmez; bilmeden sevilmez bir edep hâzinesidir.

Bahrü’l-Medîd – Yazar : İbn Acîbe el-Hasenî (kuddise sırruhû)
Tercüme : Dr. Dilaver Selvi

kur an, kuran, hidayet, kitap, kuranı kerim, kıyamet, ilahi kitap, ilahi kaynak, helal, haram, amel, iman, Kuran, mucize, peygamber, amel, Bakara, ayet, zikir, ibadet, rahmet, tefekkür, şükür, şirk, mevla, namaz, ahiret, şifa, kuran şifadır,

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir