Kur’ân- Kerim En Son İlâhî Kitaptır

Kur’ân- Kerim En Son İlâhî Kitaptır

Kur’ân-ı Kerim önceki kitapların hükmünü kaldırmıştır. Onların içindeki hiç değişmeyen tevhid ve iman esaslarıyla, insanla lazım olan gerçekleri tekrar hatırlatmıştr. Ondan sonra hiç kimseye ilâhi bir kitap gelmeyecektir. Kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlik Kur’an’dan sorumludur.

Kur’ân-ı Kerim İlâhî Koruma Altındadır

Kur’ân-ı Kerîm’in bir harfi dahi değişmeden kıyamete kadar korunacak, aslı bozulmayacak, ona bir ekleme veya çıkarma yapılamayacaktır. Sadece, indiği gibi ezberlenecek, yazılacak, okunacak ve yeni nesle öğretilecektir. Cenâb- Hak bu konuda şu kesin hükmünü vermiştir:

“Hiç üphesiz Kur’an’ı biz indirdik ve muhakkak onu koruyacak olan da biziz ” (Hicr 15/9).

Kur’ân-ı Kerîm’i koruma deyince sadece lafızlarının ezberlenmesi ve korunmas anlaşılmasın; onu korumanın bir şekli de ondaki bütün hükümlerle amel eden kimselerin bulunmasıdr. Bu iş her zaman cemiyet halinde olmasa da fert olarak ilâhî hükümleri tatbik eden insanlar muhakkak bulunacaktır. Kur’ân-ı Kerim’deki övülen sıfatlara ulaşmış emredilen amelleri tatbik eden, onda bahsedilen ilim, makam ve sırlara ulaşmış ârifler eksik olmayacaktır. Bu da ilâhî koruma garantisinin bir gereği ve sonucudur. Bu durum kıyamete kadar devam edecek, kıyamet saati geldiğinde, biraz öncesinde Kur’ân-ı Kerîm, sayfalardan ve göğüslerden kıldırılacak, yazı ve ezberlerden silinecek, sonra sahibine dönecektir.

Bahrü’l-Medîd – Yazar : İbn Acîbe el-Hasenî (kuddise sırruhû)
Tercüme : Dr. Dilaver Selvi

Semerkand Yayınları

Kur’ân-ı Kerîm,kıyamet,amel, arifler, makam, sır, ezber, semerkand,

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir