Kur’ân-ı Kerîm Bir Hidayet Kitabıdır

Kur’ân-ı Kerîm Bir Hidayet Kitabıdır

Kur’ân-ı Kerîm, hak yolda insanların önünde en emin rehberdir. Kıyamete kadar gelecek bütün insanların iç ve dış terbiyesini, sosyal düzenini, huzur ve saadetini sağlayacak ilâhi kaynaktır.

Kur’ân-ı Kerîm, yüce Allah’n insanlık ile yazılı bir sözleşmesidir. O, insanların dünya ve ahiret mutluğunu garanti etmiştir. Bunun tek şartı, ona şeksiz iman edip hükümleriyle ihlâsla amel etmektir.

İnsanlardan, “Ben Kur’an’a iman ettim” diyen kimse, onun içinde bildirilen bütün hüküm, emir ve haberlerinin hak olduğunu kabul etmiş olur. Kur’an’ın helâl dediğini helâl, haram saydığını haram kabul etmek imanın bir şartıdır ve bu farzdır. Allah Teâlâ’nın indirdiği diğer kitaplara sadece imanla mükellefiz; fakat yüce Kur’an’a hem iman hem de hükümlerini bilmek ve amel etmekle mükellefiz.

kur an, kuran, hidayet, kitap, kuranı kerim, kıyamet, ilahi kitap, ilahi kaynak, helal, haram, amel, iman, 

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir