Kur’ân-ı Kerîm Kulu Allah’a Götüren Nurlu Bir İptir

Kur’ân-ı Kerîm Kulu Allah’a Götüren Nurlu Bir İptir

Kur’ân-ı Kerîm, hadiste belirtildiği gibi, bir ucu Rabbimiz’de, bir ucu bizde olan, kendisine yapışanı Allah’a ulaştıran, iman ve amel edene dünyada şeref, ahirette saadet temin eden nurlu, kutlu, tatlı bir kitaptır (lsrâ 17/9).

Kur’ân-ı Kerîm, kendisini inkâr ve ihmal eden için ise bir hasret ve pişmanlıktır (lsrâ 17/10; Hâkka 69/50).

Kur’ân-ı Kerîm, kendisiyle yüce Mevlâ’ya ibadet yapılan şerefli bir kitaptır. Onunla namaz kılınır, zikir çekilir, tefekkür edilir, kalp incelir, gönül yıkanır, ibret alınır, ağlanır. Kur’ân-ı Kerîm

Kur’ân-ı Kerîm, bir hidayet kitabıdır. Kullara tevhidi gösterir; sadece eşi ve benzeri olmayan yüce yaratıcıya kulluk ettirir. Kalpten şirki temizler, kula şükrü öğretir.

Kur’ân-ı Kerîm, bir zikir kitabıdır; okuyana Allah’ı hatırlatır. Her harfine en az on sevap verilir. Onu okumak ibadet, dinlemek ibadet, yazmak ibadet, yüzüne bakmak ibadet, sevmek ibadet, hürmet etmek
ibadettir. O her şeyi ile ibadet ve rahmettir.

Bahrü’l-Medîd – Yazar : İbn Acîbe el-Hasenî (kuddise sırruhû)
Tercüme : Dr. Dilaver Selvi

kur an, kuran, hidayet, kitap, kuranı kerim, kıyamet, ilahi kitap, ilahi kaynak, helal, haram, amel, iman, Kuran, mucize, peygamber, amel, Bakara, ayet, zikir, ibadet, rahmet, tefekkür, şükür, şirk, mevla, namaz, ahiret,

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir