"Enter"a basıp içeriğe geçin

Etiket: din

Şirk

Şirk

Yaratıcıya ihanetin adıdır şirk.

Şirki, “kâinatta işlenen en büyük zulümdür” (Lokman/13) diye târif ediyor Yüce Allah ve bu zulmün tehlikelerine şöyle dikkat çekiyor:

“Şirk, terkedilmeyince affedilmeyen tek günahtır.”
“Şirke giren, koyu bir sapıklığa düşer.” (Nisâ/116)
“Şirk, sahibini Cehennem’e çeker.” (En’am/72)
“Şirk, hayır amelleri yakar, yok eder.” (En’am/88)
Tevhid ve Rahmet Peygamberimize (A.S.) kulak verelim:
“Kim Allah’a hiç bir şeyi şirk koşmadan ölürse Cennet’e girer. Kim de Allah’a herhangi bir şeyi ortak koşarak ölürse, ateşe girer.” (Müslim, Ahmed)
“Size en büyük günahları haber vereyim: Allah’a şirk koşmak, anne-baba hukukunu çiğnemek, yalan yere yemin etmektir.” (Buhârî, Müslim, Tirmizî, Ahmed)

Yorum Bırak

Dünyadaki Her Şey Mezmum [Kötülenmiş] Değildir

Dünyadaki Her Şey Mezmum [Kötülenmiş] Değildir

dunyaDünyanın, söylenilen bu aşağılığı sebebiyle dünyadaki her şeyin mezmûm, aşağı olduğunu sanma. Belki dünyada öyle şeyler vardır ki; onlar dünya değildirler. İlim ve amel dünyada olur, fakat dünyadan sayılmazlar. Çünkü bunlar insanla beraber âhirete giderler. Ama ilim olduğu gibi onda kalır. Amel, her ne kadar aynen kalmazsa da eseri onunla kalır. Bu iki kısımdır: Biri kalb cevherinin temizliği ve parlaklığı olup, günahları terketmekten hâsıl olur. Diğeri Allahü Teâlâ’nın zikrine ünsiyeti olup, ibadetlere devamdan meydana gelir. O hâlde bunlar devamlı olan iyi şeylerdir ki, Allahü Teâlâ bunlar hakkında, «Baki olan iyi şeyler, Rabbinin indinde daha hayırlıdır» (1), buyuruyor.

Yorum Bırak

Dünyanın Hakikati, Âfeti ve Maksadı

Dünyanın Hakikati, Âfeti ve Maksadı

dunyadakievDemek ki, insana dünyada iki şey lâzımdır: Biri, kalbi öldürücü sebeplerden koruması ve gıdasını tedarik etmesi, diğeri de, bedenini helak edici, öldürücü şeylerden koruması ve gıdasını elde etmesidir.

Kalbin gıdası, Allahü Teâlâ’yı tanımak ve sevmektir. Çünkü, her şeyin gıdası tabiî hususiyetine uygun olur. Daha önce, insanın kalbinin hususiyetinin bu olduğunu anlatmıştık. Helakinin sebebi, Allahü Teâlâ’dan gayrı şeylerin sevgisine dalmaktır.

Bedeni, kalb için korumak lâzımdır. Yoksa, beden fânidir, kalb bakidir. Hacıyı hacca götüren deve gibi, beden de kalbin binek hayvanıdır. Deve hacıya lâzımdır, hacı deveye değil. Eğer hacca giden bir kimsenin deveyi yanında bulundurması icabediyorsa, yemini, suyunu, örtüsünü Kabe’ye varıncaya kadar tedarik etmesi lâzımdır. Bundan sonra onun sıkıntısından kurtulur. Fakat deveye bakmayı ihtiyaç miktarınca yapmak lâzımdır.

Yorum Bırak

Cömertlik ve Sevgi Dolu Bir Ömür Hz. Safiye

 Hanım SahabelerCömertlik ve Sevgi Dolu Bir Ömür Hz. Safiye

Müslümanlar Hayber’i fethettiğinde, Hz. Safiye (r.a.) ile birlikte akrabaları da esirler arasında bulunuyordu. Savaş şartlarına göre esirler paylaşılmış, Safiye (r.a.) alemlere rahmet olarak yaratılan Peygamber Efendimiz ’in himayesine düşmüştü. Hz. Safiye, eşinin de savaşta ölmüş olmasına rağmen metanetini bozmayıp Allah Resul’ünün (s.a.v.) huzuruna çıkmıştı. Harun Peygamber’in soyundan olan Hz. Safiye’nin anne ve babası tanınmış, dirayet sahibi Yahudilerdendi. Babası Arabistan’daki

Yorum Bırak