Etiket: kabir

Kocası Vefat Eden Kadının Yası

Kocası Vefat Eden Kadının Yası Kocası vefat eden kadının durumuna gelince: O, kocasının arkasından hem sabredecek hem de vefasının bir ifadesi olarak dört ay on gün koku sürünmeyecek, süslenerek giyinmeyecektir. Esasen kadının da fıtraten, böyle bir süreye ve bu süre içerisinde sade bir hayat sürmeye ihtiyacı vardır. Dinimizin koyduğu hüküm de

Ölenin Ardından Yas Tutmak

 Yas Tutmak Dinimiz, ölenin ardından, yanaklarını, yüzünü, dizlerini döverek, avaz avaz bağırarak yaka paça ve elbiseleri yırtarak, yüzünü, gözünü tırmalayarak, saçını başını yolarak ağlamayı, siyah elbiseler giyerek ve tıraş olmayarak yas tutmayı haram kılmıştır. Bu tür davranışlar ilâhî takdire rıza göstermemek ve Allah’tan şikâyetçi olmak manasına geldiği gibi, yaşayan insanları ve hatta ölenin ruhunu da rahatsız

Cenazeye Göz Yaşı Dökmek

Cenazeye Göz Yaşı Dökmek Definden önce veya sonra ölüye ağlamak ittifakla câizdir. Ancak sesi yükseltmemek, çirkin sözler söylememek ve ağıt yakmamak gerekir. Oğlu İbrahim vefat ettiği zaman Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem] ağlamış ve gözlerinden yaşlar akmıştı. Bunu gören Abdurrahman [radıyallahu anlı], – Yâ Resûlallah! Sizde mi ağlıyorsunuz! Halbuki siz ölenin ardından ağlamayı yasaklamamış mıydınız, dedi. Resûl-‘i

Kıyamet ve Ahiret

Kıyamet ve Ahiret Hamd,  zâtının  ebedî  olduğunu bildiren  Allahü  Teâlâya  olsun. Kendisinden başka  bütün  varlıkların yok olmalarını diledi. Kâfirleri  ve günâhkârları kabir  azâbı  ile cezâlandıracakdır. Kullarının dünyâ  ve ahiret  saadetine kavuşmaları için Peygamberleri vasıtası ile emirlerini ve yasaklarını bildirdi. Kullarının ahirette azap veya mükafat görmelerini dünyadaki yaptıkları birkaç günlük amellerine  bağladı.  Âhiret yoluna  girip, rızasına  kavuşmayı,

Dualar Neden Kabul Olmaz? II. Bölüm

Dualar Neden Kabul Olmaz? II. Bölüm Haram Yemek Enes Bin Mâlik (R.a.), resulullah (s.a.v.) e gelerek: – “EyAllah’ın Resulü! ben dualarımın kabul olmasını isterim. Bana bunun yolunu gösterir misin?” diye sorduğunda, Resulullah (s.a.v.): – “Ya Enes! Helal kazan. Helal ye! Zira bir lokma haram yiyen kimsenin 40 gün duası kabul olmaz” buyurmuştur.