Kırk Hadis-i Şerif – 5. Hadis

Kırk Hadis-i Şerif

 5. Bir Kişinin Kalbi Dosdoğru Olmadıkça (İstikamet Bulmadıkça) imanı dosdoğru hale gelmez. Kişinin Dili Dosdoğru Olmadıkça da Kalbi Dosdoğru Hale Gelmez.

İman, Allah Teâla’nın insana ihsan ettiği, en büyük ve en önemli nimettir.Bütün hayat içinde bu imanın korunması, son nefesin imanla verilmesi ebedi hayatın selameti bakımından ilk şarttır.İmanın korunması demek, küfür ve şirke düşmekten kaçınmak olduğu gibi, aynı zamanda imanın bid’atlarla  karıştırılmaması, yâkin ile kuvvetlendirilmesi ve böylece doğruluğunun sağlanması demektir.

Bu mübarek hadis-i şerif, dosdoğru iman için barındırdığı niyetler, sevgi ve yönelimler bakımından sağlam bir kalp gerektiğini açıklıyor. Peki, böyle bir kalbe sahib olmanın yolu nedir? Efendimiz s.a.v. bunun için de dili işaret buyuruyor, doğru kalp için doğru sözlü olmak gerektiğini açıklıyor. Yani sözlerimiz doğru ise kalbimiz doğru, kalbimiz doğru ise imanımız doğru…

Anlaşılıyor ki İslâm ahlâkının en önemli prensiplerinden biri olan doğru sözlü olmak imanla irtibatlıdır. Her mümin, dilin afetlerinden kendisinde hangilerinin bulunduğunu tespit etmeli, bunlara dikkat ederek kalbini ve dolayısıyla imanını sapmaktan korumalıdır.

(Süyüti, el-Câmiu’s-Sağir, nr. 3560; Hâtib el-Bağdâdî Tarih, 1/270;    İbn Adî, el-Kâmil, 6/348)

Semerkand

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir