Kırk Hadis-i Şerif – 9. Hadis

Kırk Hadis-i Şerif

9. “Sözlerin en doğrusu Allah’ın kitabı ve yolların en hayırlısı Muhammed’in yoludur. İşlerin En şerliside sonradan uydurulanlardır.”

Bu hadis-i şerifte buyurulan “Allah’ ın kitabı” mukaddes kitabımız Kur’ an-ı Kerim, “Muhammed’ in yolu” Efendimiz s.a.v.’in sünneti seniyyesidir. İkisi birden mücella dinimiz İslam’ın en temeli ve ana kaynağıdır. “Sonradan uydurulanlar” ise “bid’at” diye tarif edilen her şeydir ki; İslam ‘ın ruhuna ve kurallarına aykırı olmak üzere icat edilen, ortaya atılan her türlü görüş ve uygulamalardır.

Kur’an-ı Kerim, bütün ilâhi vahyin ikmal edilip tamamlandığı kitap, Hz. Peygamber s.a.v. Efendimiz’ in örnekleyip öğrettiği yaşama biçimi de, nebevî geleneğin en mükemmel ve en son noktasıdır. Artık daha doğru bir söz, daha mükemmel bir hayat tarzı yoktur. Sonradan uydurulan İslam’ a aykırı her ne varsa, cilası çok mükemmel bile olsa, dünya ve ahiret huzuru bakımından bir hayrı olmaz .Aksine zarar verir. Bu mübarek hadis-i şerif, sözün ve yolların sayılamayacak kadar çoğaldığı, Müslümanların da kolayca bunlara kapıldığı günümüzde kulaklara küpe olmalıdır.

(Müslim, Cuma 43 (nr.867); Nesaî,Salâtu’l-Îdeyn, 22 (3/188-189); İbn Mâcee, Mukaddime, 7 (nr. 45); İbn Hibbân, es-Sahîh, nr 10; Taberânî, el-Kebîr,9/100 (nr.8531); Şuabü’l-Îman. Nr.4786.)

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir