Kur’ân-ı Kerîm Mucize Bir Kitaptır

Kur’ân-ı Kerîm Mucize Bir Kitaptır

Mucize, “insanı âciz bırakan, taklit edilemeyen” demektir. Kur’ân-ı Kerîm, mucizedir. Gelişi, inişi, okunuşu, haberleri, ilimleri, insanlığa verdiği terbiyesi ile mucizedir. İnsanlar onun bir âyetinin benzerini getirmekten âcizdir. Bu konuda Kur’an açıkça meydan okumuştur. Bütün inkârcı insan ve cinleri, Kur’an’ın benzerini getirmeye çağırmıştır. (Bakara 2/23-24; Hûd n/13-14; Urâ 17/88). Şimdiye kadar bunu başaran olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktr. Kur’an’ın nasıl mucize olduğunu halkın bu şekilde bilmesi yeterlidir. Şunu da hatrlatmak gerekir:

Bu yüce kitabın daha önce hiç okuma yazma bilmeyen ümmî bir Peygamber’e (sallallahu aleyhi vesellemi indirilmesi, onun diliyle insanlığa kâinatın sırlarının öğretilmesi, geçmiş ve gelecekten haber vermesi ve kendisiyle amel eden bedevi bir toplumu insanlığın iftihar edeceği bir nesil haline getirmesi onun en büyük mucize şekillerinden biridir.

Kur’ân-ı Kerîm’in bu mucize özellikleri halen devam etmektedir.

Bahrü’l-Medîd – Yazar : İbn Acîbe el-Hasenî (kuddise sırruhû)
Tercüme : Dr. Dilaver Selvi

Kuranı Kerim, Kuran, mucize, peygamber, amel, Bakara, ayet,

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir